Project Ravenhorst

Ravenhorst heeft twee dubbele etage stallen gebouwd. Ravenhorst heeft steeds 2 Flash BP ventielen naast elkaar geplaatst. De een geldt als winterklep (minimum ventilatie, deze gaat als eerste open) de ander als zomerklep (volgt na volledige opening van de eerste Flash). De zomer- en winterklep zijn qua richting van de lucht anders ingesteld.